Startsida
 • Grundläggning
 • Terrassering av tomt
 • Poolgrävning
 • Uteplatser
 • Gjutningsarbeten
 • Dränering
 • Hårdgörning
 • Trädfällning
 • Rivning
 • Röjning
 • Miljösystem
 • Trekammarbrunn
 • Stenkistor
 • Vattenförsörjning
 • Projektledning
 • Kompensations-gjutning
 • Murfundament
 • Vattenburen golvvärme
 • ...

Utgrävning av tomten sker till schaktbotten för att få bort alla material med dålig bärighet.

Vi använder en 16 tons bandad grävmaskin som är tilräckligt liten för att komma till på alla hustomter,- men tillräckligt stor för att klara de flesta utmaningar. Marktrycket från maskinen hålls till ett minimum med band, jämfört med hjul.

Miljöer skapar harmoni--börja med oss

När man väljer samarbetspartners för att genomföra det kanske största projektet man kommer att företa sig--bygga nytt hus, ska man välja noggrant och be om referenser på inblandade entreprenörer. Nöjda kunder är vår allra bästa reklam.

Vi är ett företag som har Skåne som vår arbetsplats, med knutpunkter i Hässleholm och sydvästra Malmö, vi specialiserar oss på att göra grundläggning till enfamiljsbostäder, såsom villor och radhus. Även plattor till Carport, Uterum och garage, tillhör våra vanligaste uppdrag. Enstaka hus eller hela områden,spelar inte någon roll---vi lägger stort engagemang i alla våra åtaganden.

 

Våra senaste uppdrag har varit att göra grunder för både kontor, lager, och industri, något vi gärna sysslar med.

 

Vår verksamhet består av 4 anställda som har ett långt förflutet i branschen. Låt oss träffa er för att titta på tomten ifråga, titta på era ritningar, och för att ge er en offert på vårt arbete.

Våra Objekt

Nedan är en länk till bloggen på det senaste av våra objekt, i Halmstad, för Götenehus AB

 

Götenehus i Halmstad

2013-02-10

Vad kan vi göra?

Våra tjänster är specifika för tomtens möjligheter och kundens önskemål. Här är ett axplock av det vi kan hjälpa till med.